Sanaye Plastic Khouzestan  
- دریافت لوح تقدیر واحد نمونه, 1393/4/18

در سی امین سالگرد تأسیس این شرکت، موفق به دریافت لوح نمونه تولیدی از استاندار محترم استان خوزستان شد. دریافت تقدیر نامه تأیید مضاعفی بر همت همکاران و درایت مدیران است. صنایع پلاستیک خوزستان در سال 1372 نیز بعنوان واحد نمونه در سراسر کشور موفق به دریافت لوح تقدیر از جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنایع گردید. امید آنکه در سالهای آتی نیز بتوانیم همچنان واحد نمونه در این صنعت باشیم.